håkan-sjöman-ab

Brunnsborrning Nyheter Kontakt Om oss

Användarvillkor

Håkan Sjöman AB, org.nr. 556551-7926, är ansvariga för denna webbplats www.sjoman.se. Kontaktinformation till oss är: Håkan Sjöman AB, Ekebykvarnsvägen 20, 76113 Riala, Sverige, info@sjoman.se.

De nuvarande villkoren och tillstånden (”användarvillkoren”) reglerar användningen av webbplatsen. Användarvillkoren kan när som helst och utan förvarning ändras av olika anledningar. Den senaste versionen av användarvillkoren finns alltid tillgänglig på www.sjoman.se. Användningen av webbplatsen förutsätter att användaren godkänner användarvillkoren.

1. BEGRÄNSNINGAR I ANSVARSSKYLDIGHETEN

Håkan Sjöman AB förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra, modifiera eller korrigera webbplatsens innehåll.

Innehållet på webbplatsen är endast avsett som information. Håkan Sjöman AB garanterar inte att den är exakt, komplett eller uppdaterad. Den information som tillhandahålls på Håkan Sjöman ABs webbplats i befintligt skick ges utan någon slags garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, vilket inkluderar men inte begränsas till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång, och undantag från underförstådda garantier ska gälla enligt tillämpliga lagar och förordningar. Dessutom ska man inte förlita sig på informationen på webbplatsen vid investeringsbeslut.

Håkan Sjöman AB ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller skador som uppstår till följd av användningen av eller med anknytning till innehållet på webbplatsen, inklusive i samband med följande:

  • Avbrott på webbplatsen;
  • Störningar som försämrar webbplatsen
  • Obehörigt intrång på webbplatsen som leder till ändringar av informationen på denna.

2. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER OCH KÄLLOR

Då Håkan Sjöman AB inte kontrollerar länkade webbplatser eller externa källor som finns tillgängliga på webbplatsen ansvarar inte Håkan Sjöman AB för det innehåll eller de tjänster som erbjuds på de länkade webbplatserna eller i de externa källorna.

3. LÄNKAR TILL WEBBPLATSEN

Inline-länkning (en länk som använder delar av webbplatsen genom en länk som har lagts till på en annan webbplats) och ramlänkning (som visar webbplatsen i ett fönster på en annan webbplats) är strikt förbjuden.

4. IMMATERIELL EGENDOM

Att i något syfte använda (inklusive som metataggar på andra webbplatser) varumärket och logotypen ”Håkan Sjöman AB” och alla andra varumärken, märken och logotyper som Håkan Sjöman AB äger eller innehar rättigheterna till, oavsett om de är registrerade eller inte, är strikt förbjudet utan Håkan Sjöman ABs föregående skriftliga samtycke.

Allt material på webbplatsen (inklusive, utan begränsningar, skriven text, teckningar, ritningar, illustrationer, fotografier, animerade bilder, ljudspår, logotyper, varumärken) samt webbplatsens utseende och känsla är och ska förbli Håkan Sjöman ABs exklusiva egendom. Man får endast konsultera eller, där det är möjligt, skriva ut sådan information för privat bruk. Man får inte på något sätt reproducera, distribuera, publicera, överföra, härma, ändra eller sälja hela eller delar av materialet på webbplatsen.

Om ni vill ha information eller tillstånd gällande immaterialrättsliga frågor, kontakta info@sjoman.se.

Låt oss kontakta dig!

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Tipsa

Följ oss på Facebook

Facebook

Sök

Skriv in det du vill söka efter här